Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Xem lại Video ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX
Xem lại Video ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX
Sunday, November 13, 2011, 14:42
Số lần đọc:8,718 views và có 12 Comments so far.

Đêm diễn nguyện tại ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX


Giờ canh thức và cầu nguyện


Bài nói chuyện Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt với giới trẻ, chủ đề: TÌNH BẠN


Bài chia sẻ của Đức Cha Thái Bình với đề tài: Mối tương tác với Giới trẻ khi sử dụng phương tiện truyền thông

Thánh lễ


Trao thánh giá cho GP Lạng Sơn (GP Lạng Sơn đăng cai ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội 2012)