Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Toàn bộ hình ảnh ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt đi thăm nạn nhân và thánh lễ an táng
Toàn bộ hình ảnh ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt đi thăm nạn nhân và thánh lễ an táng
Friday, January 18, 2013, 22:49
Số lần đọc:8,139 views và có 0 Comments so far.

Toàn bộ hình ảnh

ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt thăm nạn nhân và thánh lễ an táng

Xin vui lòng bấm chuột vào ảnh để xem hình ảnh tiếp theo:

[slideshow id=154 h=450 w=620]