Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thường huấn Huynh trưởng Hiệp đoàn Mẹ Lên Trời  Giáo Hạt Tây Nam.
Thường huấn Huynh trưởng Hiệp đoàn Mẹ Lên Trời  Giáo Hạt Tây Nam.
Tuesday, January 23, 2018, 11:34
Số lần đọc:0 views và có 0 Comments so far.

Chúa Nhật III Thường niên tại giáo xứ Trung xuân, Hiệp đoàn Mẹ lên trời Giáo Hạt Tây Nam đã tổ chức thường huấn cho các anh chị huynh trưởng định kì 3 tháng một lần. Hãy tạ ơn Thiên Chúa mặc dù đang ở trong mùa đông, nhưng hôm nay thời tiết khá ấm áp rất thuận tiện cho việc đi lại của các huynh trưởng. Hiện diện trong kì thường huấn này có quý cha Giuse tuyên úy Liên Đoàn,  Dì trợ úy Anna Dòng Mến Thánh Giá, và đặc biệt là có sự hiện diện của Hơn 100 Anh chị huynh trưởng đang hoạt động tại các xứ đoàn trong Giáo Hạt Tây Nam.

Với sự hiện diện của Cha Giuse Hà Mạnh Hoàn trưởng ban Giáo lý đức tin của Giáo Phận, các Huynh trưởng tiếp tục với bài khóa về cách trình bày trên lớp việc giáo lý Hiệp Thông I, và bài mẫu cho các anh chị Huynh trưởng, sư phạm giáo lý, bài khóa về tâm lý lứa tuổi từ 13-15, và bài khóa đặc biệt của Chủ tịch Liên Đoàn về trách nhiệm của người Huynh trưởng của Chúa Giê-su thánh Thể.

Kết thúc kì thường huấn là Thánh lễ Chúa nhật III Thường niên được cha Giuse Đinh Đồng Ngôn chủ tế, cùng với quý Cha tuyên úy, cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn, cha Giuse Hà Mạnh Hoàn, cha chánh xứ Trung Xuân cha Giuse Nguyễn Văn Trường.
Qua lời Chúa và bài giảng của cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn, giúp cho cộng đoàn hiểu được thành phố Ninive rộng lớn và dân chúng sống sa đoạ trong sự ăn chơi,  tội lỗi cần có người đến để loan báo Tin Mừng và hoàn cải, qua đó cha đã kêu gọi cộng đoàn và các anh chị Huynh trưởng hãy sống từ bỏ nhưng thói hư nết xấu của mình, để sống đúng với lời mời gọi sống tốt đẹp, và trở nên thánh thiện hơn của hội thánh.

Cuối thánh lễ là lời cám ơn của cha Giuse Tuyên úy Liên đoàn với cha xứ, quý dì và quý cộng đoàn đã tạo mọi điều kiện cho buổi thường huấn của các anh chị  Huynh trưởng được thành công.

sau đây là một số hình ảnh.

BTT- Hạt Tây Nam

Anre Sĩ