Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thống kê về các hoạt động bác ái Công Giáo trên toàn thế giới
Thống kê về các hoạt động bác ái Công Giáo trên toàn thế giới
Tuesday, October 20, 2015, 15:34
Số lần đọc:7,106 views và có 0 Comments so far.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Giáo Hội điều hành 5,034 bệnh viện, hầu hết là ở châu Mỹ và châu Phi.

tornadoesBên cạnh đó còn có 16,627 trạm xá, chủ yếu là ở châu Phi; châu Mỹ và châu Á; 611 trung tâm chăm sóc người bệnh phong, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi; 15,518 viện người già, hay những bị bệnh kinh niên hoặc những người khuyết tật, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ.

Giáo Hội cũng điều hành 9,770 trung tâm trẻ mồ côi, chủ yếu là ở châu Á; 12,082 nhà trẻ, chủ yếu là ở châu Á và châu Mỹ;

Ngoài ra còn có 14,391 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu là ở châu Mỹ và châu Âu; 3,896 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 38,256 các cơ sở bác ái xã hội khác.

 

Đặng Tự Do

Nguồn: conggiao