Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thông báo Truyền chức Linh mục
Thông báo Truyền chức Linh mục
Thursday, March 6, 2014, 23:55
Số lần đọc:12,035 views và có 0 Comments so far.

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Thông báo

Truyền chức Linh mục

 

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo: quý thầy Phó Tế có tên sau đây dự kiến sẽ được truyền chức Linh Mục trong thánh lễ cử hành lúc 10g00, thứ Năm, ngày 03 tháng 04 năm 2014 tại Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Công, sinh ngày 20.09.1979, tại giáo xứ Đồng Chương
 2. Thầy Đaminh Ngô Quang Duẩn, sinh ngày 10.10.1974, tại giáo xứ Tân Cương
 3. Thầy Giuse Mai Viết Dương, sinh ngày 28.07.1975, tại giáo xứ Tân Cương
 4. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Hồi, sinh ngày 02.09.1974, tại giáo xứ Nhã Lộng
 5. Thầy Giuse Đinh Văn Thành, sinh ngày 17.12.1977, tại giáo xứ Yên Mỹ
 6. Thầy Gioan Nguyễn Xuân Toàn, sinh ngày 20.11.1978, tại giáo xứ Đồng Chương
 7. Thầy Vincentê Hoàng Văn Báo, sinh ngày 12.01.1978, thuộc dòng Chúa Cứu Thế
 8. Thầy Vinhsơn Bùi Thanh Quang, sinh ngày 31.12.1980, thuộc dòng Chúa Cứu Thế
 9. Thầy Phanxicô Maria Hồ Hoàng Doanh, sinh ngày 04.10.1972, thuộc dòng Đồng Công
 10.  Thầy Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, sinh ngày 07.07.1969, thuộc dòng Đồng Công
 11.  Thầy Phêrô Maria Vũ Duy Nghiệp, sinh ngày 21.08.1976, thuộc dòng Đồng Công
 12.  Thầy Giuse Maria Phạm Văn Sổ, sinh ngày 03.09.1967, thuộc dòng Đồng Công
 13.  Thầy Gáprien Maria Vũ Xuân Tường, sinh ngày 20.07.1972, thuộc dòng Đồng Công

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh và trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới chức thánh sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên trước ngày 25.03.2014. Ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi.

 

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH