Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thánh Lễ Tạ ơn Hồng Ân Bách Chu Niên và tuyên khấn
Thánh Lễ Tạ ơn Hồng Ân Bách Chu Niên và tuyên khấn
Thursday, January 25, 2018, 9:57
Số lần đọc:0 views và có 0 Comments so far.

9 g 00, thứ Sáu 26 tháng 1 năm 2018, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – giám mục Giáo Phận Vĩnh Long – sẽ cử hành Thánh Lễ Tạ ơn Hồng Ân Bách Chu Niên và tuyên khan Tại Đan Viện Phước Vĩnh – Trà Vinh.