Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thánh lễ Mãn Nhiệm HĐGX và Tuyên hứa của Tân HĐGX giáo họ Kiều Lương – Gx Phong Cốc
Thánh lễ Mãn Nhiệm HĐGX và Tuyên hứa của Tân HĐGX giáo họ Kiều Lương – Gx Phong Cốc
Wednesday, August 16, 2017, 10:02
Số lần đọc:118 views và có 0 Comments so far.

Kiều Lương ngày 15/08/2017: Cha Chánh Xứ Phanxico Xavie Nguyễn Đức Đại cử hành thánh lễ Mãn nhiệm HĐGX và nghi thức tuyên hứa của Tân HĐGX. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Dì dòng nữ Đaminh Bắc Ninh, Ban Giáo Xứ cùng bà con giáo dân họ Kiều Lương.

Vai trò của người giáo dân vô cùng quan trong trong việc sống và loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay, cách riêng những người thừa hành và cộng tác với các vị mục tử điều hành giáo xứ càng đặc biệt hơn, đó là những vị có chức sắc trong Hội Đồng Giáo Xứ.
Vì hoàn cảnh sau năm 1954 giáo dân đã di cư hầu như hết, số người còn lại rất ít nên nhân sự quả là hiếm hoi nên Bà Quản Catarina Đỗ Thị Lan đã tham gia khóa Hội Đồng Giáo Xứ từ 1993-2017. Ông Giuse Nguyễn Văn Trai làm Trưởng HĐGX 2006-2017.
Hôm nay được Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt chấp thuận cho mãn nhiệm và chuẩn nhận Tân HĐGX: Ông Giuse Nguyễn Văn Nhường – Trưởng HĐGX; Ông Giuse Vũ Văn Long – Phó HĐGX; Bà Anna Nguyễn Thị Định – Quản Giáo.

Vào lúc 19h30 Cha Chánh Xứ Phanxico Xavie Nguyễn Đức Đại cử hành thánh lễ Mãn nhiệm HĐGX và nghi thức tuyên hứa của Tân HĐGX. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Dì dòng nữ Đaminh Bắc Ninh, Ban Giáo Xứ cùng bà con giáo dân họ Kiều Lương.

Với tình cảm gắn bó cùng nhau trong công việc Nhà Chúa, nhất là trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế cũng như hoàn cảnh xã hội, vì thế giây phút chia tay nhau đầy bịn rịn, nhung nhớ nên lời chia tay của Ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Trai đầy xúc động.

Với nghi thức tuyên hứa long trọng và đầy cảm động. Mỗi người nói lên những lời tuyên hứa, những quyết tâm sống trung thành với Chúa, với giáo hội và với giáo lý của Chúa. Những tâm tình được cất lên từ đáy lòng đã làm cho những người hiện diện không khỏi rung động những trái tim, đã có những giọt nước mắt lắn tròn trên má và rơi xuống…

Giữa một thế giới đề cao đồng tiền, vật chất: Đồng tiền là tiên là phật… vậy mà có những tâm hồn quảng đại sẵn sàng hy sinh cho Chúa, cho Giáo hội; gác lại những công việc riêng tư, vai gánh thêm công việc của Giáo họ, chấp nhận hy sinh âm thầm không tiền lương, đương đầu với gian khó… miễn sao Chúa được vinh danh và thế giới được hòa bình.

Xin mọi người hiệp lòng cấu xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ, sự khôn ngoan, lòng nhiệt thành thánh đức để những Quý vị này chu toàn bổn phận Chúa và Giáo Hội ủy thác. Xin Chúa cũng chúc lành và thưởng công bội hậu cho gia đình của Quý Vị.

CÔNG BỐ MÃN NHIỆM VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Trai cảm ơn

Nghi thức tuyên hứa của Tân HĐGX

Ảnh: Thanh Hằng

Bài viết: BTT Tuphong