Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Ra mắt sách mới về những thống khổ người Công Giáo Nga phải chịu dưới thời cộng sản
Ra mắt sách mới về những thống khổ người Công Giáo Nga phải chịu dưới thời cộng sản
Thursday, October 26, 2017, 20:42
Số lần đọc:0 views và có 0 Comments so far.

Trong khuôn khổ tưởng niệm 100 năm cuộc cách mạng Bolshevik, một cuốn sách của nhà sử học Jan Mikrut sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 11 tới đây tại Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô ở Rôma.

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 11, năm 1917, những người cộng sản Bolshevik do Lenin cầm đầu đã cướp được chính quyền và thành lập một chính phủ cách mạng, kết thúc đế chế Sa hoàng và thành lập nên Liên Bang Xô Viết. Diễn biến này thường được gọi là cuộc “Cách mạng Tháng Mười” chứ không phải tháng Mười Một vì lúc đó người Nga vẫn đang dùng lịch Julian. Từ đó, người Công Giáo Nga phải chịu biết bao những thống khổ kinh hoàng mà thế giới Tây phương có thể ít người tưởng tượng nổi.

Lời nói đầu của cuốn sách do Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám mục của Minsk và Mahilëu Bạch Nga viết cho thấy với sự đóng góp của nhiều học giả, cuốn sách trình bày cách thế người Công Giáo chống lại cái “ách” nặng nề của một chế độ muốn thủ tiêu tất cả các tôn giáo, và đưa ra những chứng tá anh hùng của các tín hữu Công Giáo theo nghi lễ Latinh và nghi lễ Byzantine.

Cuốn sách có tựa đề là “Giáo Hội Công Giáo ở Liên Xô từ cuộc Cách mạng năm 1917 đến thời cải tổ Perestrojka”, trình bày đàng thánh giá mà Giáo Hội Công Giáo, cả hai nghi lễ, đã trải qua trong thời kỳ này, theo thứ tự thời gian và theo chủ đề.

Cuốn sách đưa ra số liệu và những câu chuyện về các tín hữu trung thành với đức tin đến độ tử đạo. Đó là những câu chuyện đến nay không mấy người biết đến.

SourceAsia-News: 100 years after the October Revolution, the martyrdom of the Catholic Church in the USSR

Đặng Tự Do – Vietcatholic