Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Quyết Định Thuyên Chuyển Linh Mục
Quyết Định Thuyên Chuyển Linh Mục
Saturday, March 2, 2013, 16:41
Số lần đọc:8,021 views và có 2 Comments so far.
TÒA GIÁM MỤC BẮC NINHTP. BẮC NINH – VIỆT NAM

Tel:  +84 (241) 382 1438

Fax: +84 (241) 382 4843

Email:vptgmbn@gmail.com________________________

 

Số: 01/2013/QĐ-TGM

QUYẾT ĐỊNH

Thuyên chuyển linh mục

 Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

Căn cứ Giáo Luật số 523, 547 và 1748;

Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuyên chuyển quí cha có tên trong danh sách dưới đây.

Điều 2. Giao cho cha Tổng Đại Diện hoặc quí cha Quản Hạt/cha Niên Trưởng trong giáo hạt liên quan sắp xếp ngày quí cha rời nhiệm sở cũ và nhận nhiệm sở mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ngay khi quí cha tới nhận nhiệm sở mới sau lễ Phục Sinh năm nay; riêng 3 tân linh mục có hiệu lực kể từ ngày kí.

Xin Chúa chúc lành cho quí cha và sứ vụ của quí cha.

 

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2013

(ấn ký)

Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám mục Bắc Ninh

 

Danh sách thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh

 

Stt

Linh mục

Chức vụ-Nhiệm sở cũ

Chức vụ-Nhiệm sở mới

1    Giuse Trần Quang Vinh Tổng Đại DiệnChính xứ Vĩnh Yênvà Hoà Loan Phụ trách giáo họ Nguyệt Đức Phụ trách hội Giusevà Mân Côi
2    Phêrô V. Chu Quang Tòng Quản lí Tòa Giám Mục  Phụ trách giáo họ Đình Tổ Giúp cộng đoàn Đaminh Đình Tổ
3    Đaminh Nguyễn Xuân Hùng Chính xứ Hữu Bằngvà Bảo Sơn Chính xứ Lai Tê, Thọ Ninh,Kẻ Mốt và Đình Tổ
4    Phêrô Nguyễn Công Văn Chính xứ Phúc Yên và Lập Trí Quản lí Tòa Giám Mục 
5    Gioakim Nguyễn Văn Thoan Chính xứ Vinh Tiếnvà Thống Nhất Quản nhiệm thêm xứ Hữu Bằng và Bảo Sơn
6    Đaminh Nguyễn Văn Sao Chính xứ Tân Bình và Vĩnh Ngọc Chính xứ Phúc Yên và Lập Trí
7    Giuse Nguyễn Văn Đinh Chính xứ Tân Cương Chính xứ Tân Bình và Vĩnh Ngọc
8    Đaminh Nguyễn Minh Tân Chính xứ Tiểu Lễ Chính xứ Tân Cương
9    Phêrô V. Chu Quang Hoà Cha phó giúp cha Phêrô Văn Chính xứ Tiểu Lễ
10      Tômasô Nguyễn Văn Phùng       Cha phó giúp cha Fx. Huân Chính xứ Vĩnh Yên và Hoà Loan
11      Vincentê Nguyễn Hải Du Phụ tá cha Giuse Vinh Phụ tá cha Giuse Đinh
12      Vincentê Mai Viết Long Phụ tá cha Đaminh Kinh Phụ tá cha Giuse Tảo
13      Giuse Trần Quang Thu Phụ tá cha Giuse Tảo Phụ tá cha Đaminh Sao
14      Đaminh Nguyễn Xuân Trường Phụ tá cha Giuse Tảo làm mục vụ tại Đạo ngạn
Phụ tá cha Giuse Hiểu làm mục vụ tại giáo xứ Chính Toà
15      Giuse Đinh Đồng Ngôn Phụ tá Cha Đaminh Thiều Phụ tá cha Giuse Tảo làmmục vụ tại Đạo Ngạn
16      Giuse Hoàng Văn Thập Tân linh mục Phụ tá cha Gioakim Thoan
17      Giuse Nguyễn Văn Trường Tân linh mục Phụ tá cha Giuse Can
18      Phanxicô X. Nguyễn Văn Tuân Tân linh mục Phụ tá cha Đaminh Thiều