Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Mừng Bảo Trợ cha đặc trách – Hội Mân Côi tổng kết năm 2017
Mừng Bảo Trợ cha đặc trách – Hội Mân Côi tổng kết năm 2017
Saturday, December 2, 2017, 23:11
Số lần đọc:0 views và có 0 Comments so far.

Từ Phong ngày 02/12/2017: Mừng Bảo Trợ Cha Giám Đốc, tổng kết sinh hoạt năm 2017 và đề ra phương hướng mới năm 2018.

Vào lúc 08h00 mặc dù có các chị em từ Tuyên Quang, Phú Thọ, vĩnh phúc, Thái Nguyên, Bắc giang nhưng các chị em Ban Phục Vụ Hội Mân Côi của Giáo phận đã có mặt đông đủ. Trong buổi chia sẻ, Chị trưởng BPV hội Mân Côi đã tổng kết những việc đã làm được, những việc chưa làm được, cũng như báo cáo thu chi. Các chị em đã góp ý chân thành và sôi nổi. Cha đặc trách đã tổng kết những ý kiến và đề ra phương hướng sinh hoạt cho Hội Mân Côi năm 2018, với chủ để mà HĐGMVN đã kêu mời: “ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ”.

Cùng đồng tế với Cha Giám Đốc Phanxico Nguyễn Đức Đại vào lúc 10h00 có Cha Giuse Maria Phạm Văn Sổ-CMC; Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa-CMC; Quý Dì dòng nữ Đaminh Bắc Ninh, Quý Dì dòng Phaolô; Ban Giáo xứ Thái Nguyên; Ban Hành Giáo họ nhà xứ Thái Ninh; Ban Hành Giáo và các hội đoàn của giáo họ Ngọc Lâm; Giáo họ Lưu Xá; SVCG Thái Nguyên; Ban Hành Giáo, các hội đoàn của hai giáo xứ Từ Phong, Phong Cốc; đặc biệt là Ban Phục Vụ giáo phận Hội Mân Côi, quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu cùng bà con giáo dân trong, ngoài giáo xứ.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Maria Phạm Văn Sổ đã nêu bật tinh thần truyền giáo của Thánh Phanxicô Xavie, đồng thời Ngài cũng kêu mời mọi ngươi theo gương Thánh Phanxicô Xavie hãy sống, hãy đem Lời, Tình yêu Chúa rao giảng khắp cùng trái đất, còn nhiều những linh hồn đang cần giúp đỡ nhờ đời sống chứng tá đức tin của chúng ta.

Trước khi ban phép lành, đại diện cộng đoàn, vị đại diện BHG của nhà xứ Từ phong có những lời chúc mừng Cha Giám Đốc và đại diện các đoàn thể chúc mừng, tặng hoa Cha Giám Đốc nhân ngày Bảo Trợ của Ngài.

Mọi người chia tay nhau sau bữa cơm thân mật đầy hân hoan vui mừng trở về nhiệm sở. Tin tưởng vào ơn Chúa, vào lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Phanxicô chúng ta cùng nhau lên đường. Hãy đi rao giảng, hãy làm cho đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái, thế giới tràn ngập tình thương, công lý và bình an của Chúa.

Ban Phục Vụ giáo phận Hội Mân Côi họp tổng kết năm 2017

Họ nhà xứ Từ Phong

SVCG Thái nguyên hát đáp ca

BPV giáo phận của Hội Mân Côi

BHG giáo họ nhà xứ Từ Phong

BHG họ nhà xứ Phong Cốc

Đại diện BHG cựu của giáo xứ Từ Phong

Đại diện Dòng Ba Đaminh Từ Phong

Đại diện hội Mân Côi họ nhà xứ Từ Phong

Đại diện BPV giáo phận Hội Mân Côi

Đại diện Hội Giuse họ nhà xứ Từ Phong

Đại diện Đoàn Kim Nhạc họ nhà xứ Từ Phong.

Ban Giáo Xứ Thái Nguyên

Đại diện BHG giáo họ Ngọc Lâm

Đại diện BHG giáo họ Lưu Xá

Gia đình Anh Kiên Nhung và gia đình Ông Thắng Thái Nguyên

Đại diện SVCG Thái nguyên

Đại diện gia đình huyết tộc

BTT Tuphong