Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Không cần đánh dấu chữ Việt bởi vì máy sẽ ghi dấu cho mình!!!
Không cần đánh dấu chữ Việt bởi vì máy sẽ ghi dấu cho mình!!!
Monday, July 31, 2017, 11:25
Số lần đọc:211 views và có 0 Comments so far.

Có nhưng khi nhận được một bài viết tiếng Việt không dấu, việc đọc và hiểu thật là phức tạp. Nay các bạn không lo chuyện đó, đã có phần mềm giúp bạn cho thêm dấu vào những chữ còn thiếu, và việc đọc hiểu thật là dễ dàng.

1- Xin bấm vào LINK nầy:

http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

2- Rồi bấm vào hai chữ “Thêm dấu” thì các chữ không dấu tự động có dấu. Chữ nào không có dấu như ý mình thì bấm vào nó, sẽ ra một số chữ để mình chọn. Cho mũi tên vào chữ mình chọn là xong.

3- Có thể viết và sao lại gì mình muốn. Xin viết vào khung trống có sẵn.

Nguồn: Phan Văn Phước