Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Những hình ảnh về ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX
Những hình ảnh về ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX
Monday, November 14, 2011, 3:02
Số lần đọc:7,072 views và có 6 Comments so far.

Một số hình ảnh tại ĐHGT giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Giáo phận Bắc Ninh, ngày 11-12 tháng 11 năm 2011. Hãy Click chuột vào ảnh đại diện bên dưới để xem tiếp.

Đón tiếp đại biểu Cung nghinh thánh giá
Khai mạc ÐHGT Đêm diễn nguyện
Giờ canh thức và cầu nguyện Các đức GM gặp gỡ GT
Thánh lễ tại ĐHGT Trao TG cho GP Lạng Sơn