Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh
Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh
Thursday, November 24, 2011, 10:41
Số lần đọc:10,616 views và có 0 Comments so far.

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH, 06/ 2011

ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT SJ

SỐ TT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐIỆN THOẠI ĐỊA BÀN MỤC VỤ  EMAIL 
01 GIUSE PHẠM SĨ  AN 1940 0986 391 352 Tòa Giám mục Bắc Ninh- tp Bắc Ninh. Jospsan@gmail.com
02 GIUSE NGUYỄN HOÀNG ÂN 21.12.1957 0912 329 160 Đai Lãm-Tiên Nha, Tam Dị- Lục Nam- Bắc Giang josanbn@yahoo.com
03 ĐA-MINH NGUYỄN VĂN BÍCH 01.10.1971 0984 886 993 Tòa Giám Mục Bắc Ninh, Tp. Bắc Ninh nvbichdm@yahoo.com
04 GIUSE BÙI XUÂN BÍNH 08.12.1949 0912 042 568 Thiết Nham- Minh Đức- Việt Yên- Bắc Giang
05 GIUSE TRẦN  ĐĂNG   CAN 15.02.1945 0975 735 606 Yên Mỹ- Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
06 ĐAMINH VŨ QUANG (MỸ) CHÍ 08.11.1956 0916 160 656 Tư  Đình- ph. Long Biên- Long Biên- Hà Nội quangmybn@vnn.vn
07 GIUSE LÊ QUỐC CHINH 26.02.1974 0914 800 960 Du học Đài Loan Bnchinh2000@yahoo.com
08 GIUSE TRẦN VĂN CHỈNH 20.09.1973 0985 467 888 Yên Thịnh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang tranchinhdc@yahoo.com.vn
09 PHANXICÔ X. NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 10.11.1962 0984 962 269 Thái Ninh- Trưng Vương- tp Thái Nguyên- Thái Nguyên fxdai@hn.vnn.vn
10 Đ.C COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT, SJ 17.06.1948 Tòa Giám Mục Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh cosmahvdat@yahoo.com
11 GIUSE NGUYỄN VĂN    ĐINH 12.06.1965 0984 950 884 Tân Cương, Phúc Trìu- tp Thái Nguyên- Thái Nguyên Josdinh65@yahoo.com
12 GIOAN.B NGUYỄN NHƯ ĐỊNH 14.10.1953 0973 652 678 Yên Thuỷ, Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên gbnhudinh@yahoo.com
13 GIUSE NGÔ NGỌC  ĐOÀN 21.04.1970 0912 379 350 Thôn Bến Đền- Bạch Xa- Hàm Yên- Tuyên Quang Josdoan70@yahoo.com.vn
14 GIUSE PHẠM  MINH  HẢI 1950 Nhà thờ Thị Đáp Cầu- tp Bắc Ninh- Bắc Ninh abrahampmhai@yahoo.com
15 GIUSE TRẦN BÁ  HẠNH 20.01.1945 0982 325 081 Cẩm Giang- Đồng Nguyên- Từ Sơn- Bắc Ninh jostranhanh@yahoo.com
16 GIUSE PHẠM  ĐỨC HẬU 13.04. 1974 PO Box 308 /102 Jacoby Drive Sw /Epworth, IA 52045-0380 diesdei@gmail.com
17 GIUSE NGUYỄN  ĐỨC HIỂU 05.05.1947 0909 240 209 Toà Giám Mục Bắc Ninh- Tp. Bắc Ninh ng_hieu@vnn.vn
18 PHÊRÔ CHU QUANG HÒA 12.10.1974 0985037 078 Lập Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội chuquanghoa2001@yahoo.com
19 PHANXICÔ NGUYỄN VĂN HOÀN 10.07.1971 0986 731 906 Đại Điền- Đại Đình- Tam Đảo-  Vĩnh Phúc fxhoan71@yahoo.com
20 GIUSE HÀ MẠNH  HOÀN 14.12.1974 0977159118 Du học Pháp hoanchanh2000@yahoo.com
21 F.x NGUYỄN VĂN  HUÂN 10.12.1965 0985 729 414 Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh. fxhuansan_65@yahoo.com.vn
22 ĐA-MINH NGUYỄN XUÂN HÙNG 24.05.1954 0913 326 475 Hữu Bằng- Tam Hợp- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
23 VINH SƠN NGUYỄN VĂN HÙNG 0919 225 523 Đại Bằng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội vsh15@yahoo.com;
24 GIUSE HOÀNG TRỌNG HỰU 05.10.1952 0915 205 556 Bỉ Nôi- Ngọc Thiện- Tân yên- Bắc Giang hoanghuult@gmail.com
25 GIU-SE NGUYỄN VĂN  KHIÊM 05.10.1962 0988 316 466 Mỹ Lộc- Mỹ Hà- Lạng Giang- Bắc Giang josnvkhiem@yahoo.com
26 GIU-SE TRẦN QUANG  KHIÊM 02.01.1963 0988 766 686 Tổ 11-Tt. Quang Minh- Mê Linh- Hà Nội tranjosbx@gmail.com
27 ĐAMINH NGUYỄN VĂN  KINH 04.04.1944 090 457 9609 TTTM Từ Phong-  Cách Bi,-  Quế Võ-  Bắc Ninh domnvkinh@yahoo.com
28 PHANXICÔ X.. NGUYỄN HUY  LIỆU 28.12.1969 0982 339 865 Dân Trù- Yên Phương- Yên Lạc- Vĩnh Phúc lieuvinhphuc@yahoo.com
29 GIUSE HOÀNG VĂN LỊCH 25.10.1961 0989 852 997 Đồng Chương-Vĩnh Lợi- Sơn Dương- Tuyên Quang baothanhthien@yahoo.com
30 GIOAN B. NGUYỄN HUY  LONG 20.02.1969 PO Box 308 /102 Jacoby Drive Sw /Epworth, IA 52045-0380 jlongnguyen@gmail.com
31 VINCENTÊ MAI VĂN MẠNH 11.09.1967 0914 568 453 La Tú, Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên vicmanhtn@yahoo.com
32 GIUSE ĐINH ĐỒNG  NGÔN 01657128771 Tòa Giám Mục Bắc Ninh thaydaidien@yahoo.com
33 GIUSE NGUYỄN VĂN PHONG 10.12.1960 0912 349 025 Tòa Giám Mục Bắc Ninh lmjosnvphong@gmail.com
34 ANRÊ NGUYỄN QUANG PHÚC 13. 3. 1973 0915 630 897 Tân Cường, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên quangphucbn@yahoo. Com
35 TOMA NGUYỄN VĂN PHÙNG 04.05.1977 0976 187 081 Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh. tomasophung@yahoo.com
36 GIU-SE PHẠM VĂN PHƯƠNG 06.09.1964 0988 110 755 Ngọ Xá- Châu Minh-Hiệp Hòa- Bắc Giang lmjosphamvanphuong@yahoo.com
37 VICENTE NGUYỄN VĂN QUÂN 12.01.1973 0988 880 557 Tổ 6, F. Phùng Chí Kiên, Tx. Bắc Kạn haiquancv@yahoo.com
38 COSMA HOÀNG THANH QUỐC 20.07.1971 0975 613 871 Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh cosmaquoc@yahoo.com
39 ĐA-MINH NGUYỄN VĂN  SAO 12.9.1969 0987 567 355 Bợ, Bình Xa- Hàm Yên- Tuyên Quang
40 ĐA-MINH BÙI VĂN SÁU 11.10.1949 0912 054 380 Tòa Giám Mục Bắc Ninh
41 ĐAMINH NGUYỄN MINH TÂN 02.09.1971 0984 274  858 Họ Chã- thị trấn Phổ Yên- h. Phú Bình- TN minhtan7019@yahoo.com
42 GIUSE NGUYỄN HUY TẢO 28.12.1942 0164 6021 205 Số 66A, Đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, tp. Bắc Giang. joshuyta@gmail.com
43 PHÊRÔ MAI VIẾT THẮNG 17.01.1972 0986 703 787 Đồng Cả, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên. peterthangtc@yahoo.com
44 F.X NGUYỄN VĂN  THẮNG 0985 183 353 Tòa Giám Mục Bắc Ninh fxthang75@yahoo.com
45 GIOAKIM NGUYỄN ĐỨC THÀNH 0976 346 579 Tòa Giám Mục Bắc Ninh thanhmoon2002@yahoo.com
46 ĐA-MINH NGUYỄN QUANG THIỀU 15.12.1945 0977 791 098 Nhã Lộng- Phú Bình- Thái Nguyên lmdomthieu@yahoo.com
47 GIOAKIM NGUYỄN VĂN THOAN 26.06.1970 0915 893 574 Vinh Tiến- Bá Hiến- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc joacanthoan@yahoo.com
48 PHANXICÔ X. BÙI QUANG THUẬN 23.01.1974 0978 343 474 Ngô Khê- Phong Khê- Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh fxthuan@yahoo.com
49 PHÊRO NGUYỄN VĂN THỦY 28.11.1971 0947669 471 Xuân Hòa, Đại Xuân, Qué Võ, Bắc Ninh opthuy@yahoo.com
50 PHÊRÔ CHU QUANG TÒNG 26.11.1939 0974 138 939 Quản Lý Tòa Giám Mục Bắc Ninh chuquantongtn@yahoo.com
51 GIUSE ĐẶNG VĂN TRỌNG 23.01.1970 0989 889 665 Vân Cương- Hữu Đô- Đoan Hùng- Phú Thọ dvtrong@hotmail.com
52 ĐAMINH NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 13.12.1972 0904266 427 Tòa Giám Mục Bắc Ninh truongx@gmail.com
53 GIUSE HOÀNG ANH TUẤN 20.10.1975 01656566339 Tiên Nha, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang tuancv2003@gmail.com
54 MICAEN TRƯƠNG THANH TÙNG 01.11.1963 0905 785 568 Tòa Giám Mục Bắc Ninh mtsjvn@yahoo.com
55 ĐA-MINH NGUYỄN VĂN TUYÊN 02.03.1971 0913 329 054 Yên Tập, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang domvtuyen@gmail.com
56 GIUSE NGUYỄN VĂN TĨNH 10.04.1973 0909 655 376 Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn vantinh73@yahoo.com
57 PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG VĂN 02.02.1962 0912 238 468 NT Phúc Yên, F. Trưng Trắc, Tx.Phúc Yên, Vĩnh Phúc
58 GIUSE TRẦN QUANG VINH 25.12.1938 0915 060 941 Vĩnh Yên- P. Ngô Quyền- tp..Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc josvinh@gmail.com