Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh – Cập nhật 03/2013
Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh – Cập nhật 03/2013
Thursday, February 28, 2013, 16:46
Số lần đọc:9,190 views và có 3 Comments so far.

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH                          

  (Cập nhật tháng 3/2013)

STT

TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN

EMAIL

Địa chỉ liên lạc

1        Đc Cosma Hoàng Văn ĐẠT cosmahvd@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
2        Giuse Phạm Sĩ AN jospsan@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
3        Giuse Nguyễn Hoàng     ÂN josanbn@yahoo.com Dân Trù, Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
4        Đaminh Nguyễn Văn BÍCH nvbichdm@yahoo.com Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 
5        Giuse Bùi Xuân BÍNH josbinh2013@gmail.com Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
6        Giuse Trần Đăng           CAN Yên Mỹ, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
7        Đaminh Vũ Quang CHÍ domquangmybn@gmail.com Tư Đình, F. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
8        Giuse Lê Quốc CHINH bnchinh2000@yahoo.com Fujen Catholic University, New Taipei City,TAIWAN
9        Giuse Trần Văn CHỈNH tranchinhdc@yahoo.com.vn Yên Thịnh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang
10     Đaminh Nguyễn Văn Công ntcongdm@gmail.com Tòa Giám Mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
11     Vincentê Nguyễn Hải
DU nguyenhaidu@gmail.com Bợ, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
12     Phanxicô X. Nguyễn Đức
ĐẠI fxdaivn@gmail.com Nhà thờ Thái Nguyên, Trưng Vương, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên
13     Giuse Nguyễn Văn      ĐINH josdinh65@yahoo.com Bợ, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
14     Gioan B. Nguyễn Như ĐỊNH gbnhudinh@yahoo.com.vn Xóm 4, Yên Thuỷ, Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên
15     Giuse Ngô Ngọc ĐOÀN josdoan70@yahoo.com.vn Tân An, An Thượng, Yên Thế, Bắc Giang
16     Gioan B. Dương Hoài ĐỨC jbhoaiduc@yahoo.com Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang
17     Giuse Phạm Minh HẢI abrahampmhai@yahoo.com Nhà thờ Thị Đáp Cầu, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
18     Giuse Trần Bá HẠNH jostranhanh@yahoo.com Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
19     Giuse Phạm Đức           HẬU diesdei@gmail.com 4858 North Kenmore Ave, Chicago, IL 60640, USA
20     Giuse Nguyễn Đức   HIỂU hieunguyen193@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
21     Phêrô V. Chu Quang HÒA chuquanghoa2001@yahoo.com Nhà thờ Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
22     Phanxicô X. Nguyễn Văn   HOÀN fxhoan71@yahoo.com Yên Tập Bắc, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang
23     Giuse Hà Mạnh HOÀN hoanchanh2000@yahoo.com 128 Rue du Bac, 75007 Paris, FRANCE
24     Phanxicô X. Nguyễn Văn HUÂN fxhuansan_65@yahoo.com.vn Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh.
25     Đaminh Nguyễn Xuân HÙNG domhunghuubang@gmail.com Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh
26     Giuse Maria Nguyễn Đức Huy nguyenhuycmc@yahoo.com Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc        
27     Giuse Trần Đức Huyên joshuyen74@yahoo.com Dân Trù, Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
28     Giuse Hoàng Trọng HỰU hoanghuult@gmail.com Bỉ Nội, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
29     Giuse Nguyễn Văn   KHIÊM josnvkhiem@yahoo.com Mỹ Lộc, Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang        
30     Giuse Trần Quang KHIÊM tranjosbx08@gmail.com Tổ 11, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
31     Đaminh Nguyễn Văn   KINH domnvkinh@yahoo.com Nhà thờ Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
32     Giuse Hoàng Văn               LỊCH lich61@gmail.com Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên
33     Phanxicô X. Nguyễn Huy LIỆU lieubn69@gmail.com 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06416, USA
34     Vincentê Mai Viết LONG vicmailong@gmail.com 66A, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, tp. Bắc Giang, BGiang
35     Gioan B. Nguyễn Huy LONG jblongnguyen@gmail.com 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06416, USA
36     Vincentê Mai Văn         MẠNH vicmanhtn@yahoo.com La Tú, Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên
37     Giuse Nguyễn Văn Nam josnguyenvannambs@yahoo.com Số 25 đ.9, kp.1, F. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Sài Gòn
38     Giuse Đinh Đồng NGÔN josngon@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
39     Giuse  Nguyễn Văn PHONG lmjosnvphong@gmail.com Đồng Chương, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang
40     Anrê  Nguyễn Quang PHÚC quangphucbn@yahoo.com Tân Cường, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên
41     Tomasô Nguyễn Văn PHÙNG tomasophung@yahoo.com Nhà thờ Vĩnh Yên, Ngô Quyền, tp. Vĩnh Yên, Vphúc
42     Giuse Phạm Văn PHƯƠNG lmjosphamvanphuong@yahoo.com Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
43     Giuse Nguyễn Văn QUÂN quannguyenbg@yahoo.com Thái Ninh, Trưng Vương, tp Thái Nguyên, TháiNguyên
44     Vicente Nguyễn Văn QUÂN haiquancv@gmail.com 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06416, USA
45     Cosma Hoàng Thanh QUỐC quocphuongmao2009@gmail.com Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
46     Đaminh Nguyễn Văn SAO Nhà thờ Phúc Yên, f. Trưng Trắc, tx.Phúc Yên, VPhúc
47     Đaminh Bùi Văn SÁU Nam Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
48     Đaminh Nguyễn Minh TÂN minhtan7019@yahoo.com Thôn Nhà Thờ, Phúc Trìu,tp Thái Nguyên,Thái Nguyên
49     Giuse Nguyễn Huy          TẢO joshuyta@gmail.com 66A, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, tp. Bắc Giang, BGiang
50     Phêrô Mai Viết THẮNG peterthangtc@yahoo.com Đồng Cả, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
51     Phanxicô X. Nguyễn Văn THẮNG fxthang@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
52     Gioakim Nguyễn Đức THÀNH thanhmoon2002@yahoo.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
53     Giuse Hoàng Văn THẬP thaptuhong@yahoo.com Vinh Tiến, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
54     Đaminh Nguyễn Quang THIỀU lmdomthieu@yahoo.com Nhà thờ Tiên Nha, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang
55     Gioakim Nguyễn Văn THOAN joacanthoan@yahoo.com Vinh Tiến, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
56     Giuse Trần Quang Thu jostqthu@yahoo.com Nhà thờ Phúc Yên, f. Trưng Trắc, tx.Phúc Yên, VPhúc
57     Phanxicô X. Bùi Quang THUẬN fxthuan@yahoo.com Ngô Khê, Phong Khê, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
58     Phêrô Nguyễn Văn THỦY opthuy@yahoo.com Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
59     Giuse Ngô Xuân TÍN jtin.ngo@gmail.com Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang
60     Giuse Nguyễn Văn  TĨNH vantinh73@yahoo.com Thị Trấn Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
61     Giuse Nguyễn Quốc TOẢN jnqtoan@yahoo.com Thị Trấn Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
62     Gioan B. Maria Vũ Đình TỚI javithietvu@gmail.com Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo,  Vĩnh Phúc        
63     Phêrô V. Chu Quang TÒNG chuquangtongtn@yahoo.com.vn Đình Tổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
64     Giuse Đặng Văn TRỌNG dvtrong@hotmail.com Vân Cương, Hữu Đô, Đoan Hùng, Phú Thọ
65     Giuse Nguyễn Văn Trường josnvtruong@yahoo.com Yên Mỹ, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
66     Đaminh Nguyễn Xuân TRƯỜNG truongx@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
67     Phanxicô X. Nguyễn Văn TUÂN fxtuan81@gmail.com Nhà thờ Tiên Nha, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang
68     Giuse Hoàng Anh TUẤN tuancv2003@gmail.com Bến Đền, Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
69     Đaminh Nguyễn Văn   TUYÊN domvtuyen@gmail.com Thiết Nham, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang
70     Phêrô Nguyễn Công VĂN nguyencongvanxh1962@gmail.com Tòa giám mục Bắc Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh 
71     Phêrô Đỗ Công Viên congvien77@yahoo.com Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
72     Giuse Trần Quang VINH josvinh@gmail.com Nhà thờ Đáp cầu, F. Đáp Cầu, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh