Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Chương Trình Tang Lễ Đức Cha Nicôla Huynh Văn Nghi
Chương Trình Tang Lễ Đức Cha Nicôla Huynh Văn Nghi
Friday, May 8, 2015, 7:21
Số lần đọc:19,987 views và có 0 Comments so far.

– Thánh lễ phát tang lúc 9 giờ 00 ngày 7-5-2015 tại Toà Giám Mục Phan Thiết.
– 6 giờ 00 ngày 9-5-2015: động quan và di quan đến Nhà thờ Chính Toà Phan Thiết.
– 9 giờ 00 ngày 11-5-2015: Thánh Lễ và nghi thức an táng tại Nhà thờ Chính Toà Phan Thiết.

ai

BAN TANG LỄ
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT