‘Truyện Tu Đức’ News

Dạy Ẩn Sỹ Đọc Kinh

Dạy Ẩn Sỹ Đọc Kinh

Sunday, September 2, 2012 14:57

DẠY ẨN SĨ ÐỌC KINH   Truyện cổ nước Nga thuật lại câu chuyện của ...

Câu Chuyện Của Đôi Bàn Tay

Câu Chuyện Của Đôi Bàn Tay

Tuesday, June 19, 2012 21:32

Câu Chuyện Của Đôi Bàn Tay Một buổi chiều đẹp, cậu chủ cầm trên tay chiếc bấm để cắt gọn móng cho đôi bàn tay của cậu. Bàn ...

Bác sỹ ngoại khoa

Bác sỹ ngoại khoa

Tuesday, March 20, 2012 19:08

BÁC SĨ NGOẠI KHOA N2T Có một bác sĩ tự cho mình rất giỏi về ngoại khoa. Có một phó tướng bị một mũi tên bắn trúng ngay màng bụng khi ...

Hướng đến mai sau

Hướng đến mai sau

Saturday, March 17, 2012 7:26

HƯỚNG ÐẾN MAI SAU Ngày nọ, tại một khu rừng diễn ra một cuộc gặp gỡ của ba con vật: lừa, rùa và ruồi.  Cuộc sống của loài ruồi chỉ kéo dài trong một ngày.  Con ruồi nói với ...

Uổng công sửa nhà

Uổng công sửa nhà

Thursday, March 15, 2012 8:39

ỔNG CÔNG SỬA NHÀ N2T Vu tiên sinh chỉ biết đọc sách chứ không biết lo việc gia đình, căn nhà đã bị hư hại cũng không ...

"Khiêm tốn bao nhiêu thì thành công bấy nhiêu"

“Khiêm tốn bao nhiêu thì thành công bấy nhiêu”

Tuesday, March 13, 2012 21:49

“ Khiêm tốn bao nhiêu thì thành công bấy nhiêu” Suy nghẫm Khiên tốn chắp cho ta đôi cánh để bay. Nó trao cho ta lòng ...

Tại sao không có kẻ trộm

Tại sao không có kẻ trộm

Tuesday, March 13, 2012 15:05

TẠI SAO KHÔNG CÓ KẺ TRỘM   N2T Có một tên trộm ban đêm đến một nhà giàu có để trộm đồ, nhưng không may gặp chủ nhà ...

Mỗi ngày một câu chuyện: Thiên Lý Mã

Mỗi ngày một câu chuyện: Thiên Lý Mã

Friday, March 9, 2012 10:08

THIÊN LÝ MÃ N2T Quan Công cưỡi con ngựa Xích Thố mỗi ngày chạy được ngàn dặm, Châu Thương vác cây thanh long đao cũng ngày đi ...

Truy đến cùng

Truy đến cùng

Thursday, March 8, 2012 15:17

TRUY ĐẾN CÙNG Có một hòa thượng cầu siêu cho người chết, phải có ba nén bạc thì bảo đảm ...

Chuyện lịch sự - Trầm Thiên Thu

Chuyện lịch sự – Trầm Thiên Thu

Friday, March 2, 2012 12:42

Chuyện lịch sự Có những “chuyện lớn” mà không quan trọng, nhưng có những “chuyện nhỏ” mà không hề nhỏ, và rất quan trọng! Lịch sự là lễ phép, và là phép xã giao cơ bản nhất mà ai cũng được giáo dục từ ...