‘Tín Lý’ News

Chay tịnh hay trai tịnh

Chay tịnh hay trai tịnh

Sunday, February 26, 2012 9:55

Chay tịnh hay trai tịnh Lm.Stêphanô Huỳnh Trụ 1. Có người hỏi tôi tại sao có người nói “trai tịnh”, có người lại nói là “chay tịnh”. ...

Lịch sử lễ Các Thánh.

Lịch sử lễ Các Thánh.

Monday, October 31, 2011 17:19

 Ngày 01 th áng11: Lễ Các Thánh - Lễ Trọng     I. Ghi nhận lịch sử - phụng vụ Lễ Các Thánh Nam Nữ có lẽ bắt nguồn ở vùng Celtique; trong thực ...

Chiều rộng của ơn cứu độ - Suy niệm Lễ Các Thánh 01.11

Chiều rộng của ơn cứu độ – Suy niệm Lễ Các Thánh 01.11

Monday, October 31, 2011 4:26

Chiều rộng của ơn cứu độ - Suy niệm Lễ Các Thánh 01.11   Năm phụng vụ có năm mùa nhưng tựu trung chỉ mừng một mầu nhiệm duy nhất,mầu nhiệm cứu ...

Tháng 11 - Tháng cầu nguyện cho các linh hồn.

Tháng 11 – Tháng cầu nguyện cho các linh hồn.

Monday, October 31, 2011 4:17

Tháng 11 - Tháng cầu nguyên cho các linh hồn Lm. Anphong Trần Đức Phương Trong Tháng 11 , tháng cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo ...

Ngày tưởng nhớ

Ngày tưởng nhớ

Saturday, October 29, 2011 3:51

 Ngày tưởng nhớ Đaminh Phan văn Phước I. Lời dẫn nhập Hằng năm, 02.11. là Ngày Lễ Tưởng Nhớ Các Đẳng Linh Hồn sau ...

Quan điểm của Giáo Hội Công Giáo

Quan điểm của Giáo Hội Công Giáo

Friday, October 28, 2011 16:17

Quan điểm của Giáo Hội Công Giáo về Vấn đề quỷ nhập - trừ tà Việc tìm hài cốt khi có sự can thiệp của các nhà "ngoại cảm" Hiện tượng ...

Thư tình yêu của Chúa Giêsu

Thư tình yêu của Chúa Giêsu

Wednesday, October 26, 2011 22:45

Thư tình yêu của chúa Giêsu (Theo Thánh Kinh Tân Ước) Các con yêu dấu, Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời là Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thầy ...

Thuyết tiến hoá và Đức tin không hề phủ nhận nhau

Thuyết tiến hoá và Đức tin không hề phủ nhận nhau

Tuesday, October 25, 2011 4:27

Thuyết tiến hóa và Đức tin không hề phủ nhận nhau Lm Nguyễn Hữu Thy Phải chăng khoa học đi ngược lại lịch sử sáng tạo của Kinh Thánh? Có nhiều người đã nghĩ như vậy ...