‘Sư Phạm GL’ News

Bài 10: Phụng Vụ Thánh Thể

Bài 10: Phụng Vụ Thánh Thể

Tuesday, June 12, 2012 17:59

Bài 10 :   PHỤNG VỤ THÁNH THỂ     “Bí tích Thánh Thể hoàn tất tiến trình khai tâm…(đồng thời) là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (GLHTCG ...

Bài 9: Phụng vụ Thêm Sức

Bài 9: Phụng vụ Thêm Sức

Tuesday, June 12, 2012 17:54

Bài 9 :   PHỤNG VỤ THÊM SỨC     “Nhờ ơn Bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt ...

Bài 8: Phụng Vụ Thánh Tẩy

Bài 8: Phụng Vụ Thánh Tẩy

Wednesday, May 30, 2012 21:15

Bài 8 : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY     “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” ...

Bài 7: Tiến trình Khai Tâm Kitô Giáo

Bài 7: Tiến trình Khai Tâm Kitô Giáo

Wednesday, May 30, 2012 21:11

Bài 7 : Tiến trình KHAI TÂM KITÔ GIÁO   “Ba bí tích : Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là những bí tích khai tâm đặt ...

Hỏi và Sống phụng vụ Thánh Thể

Hỏi và Sống phụng vụ Thánh Thể

Monday, May 28, 2012 16:55

HỎI VÀ SỐNG PHỤNG VỤ THÁNH THỂ dành cho các lễ sinh (giúp lễ) CHƯƠNG MỘT PHỤC VỤ TRONG HỘI THÁNH I. HỘI THÁNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN. 1.      Hội Thánh là ...

Bài 5: Phụng Vụ Thánh Thể

Bài 5: Phụng Vụ Thánh Thể

Monday, May 28, 2012 16:51

Bài 5 :  PHỤNG VỤ THÁNH LỄ   “Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : ...

Lễ Sinh tìm hiểu Tân Ước

Lễ Sinh tìm hiểu Tân Ước

Sunday, May 27, 2012 17:27

TÀI LIỆU HỌC HỎI GIÁO LÝ DÀNH CHO LỄ  SINH (Theo phần mở rộng “BẠN CÓ BIẾT” của Chương trình Giáo lý Kinh Thánh 2)   LỄ SINH TÌM HIỂU TÂN ƯỚC...

Bài 4: Năm Phụng Vụ

Bài 4: Năm Phụng Vụ

Sunday, May 27, 2012 17:18

Bài 4 :  NĂM PHỤNG VỤ   “Năm Phụng Vụ khai triển mầu nhiệm Vượt qua dưới nhiều khía cạnh, đặc biệt là chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập thể (Truyền Tin, Giáng sinh, Hiển Linh) gợi lại những biến cố khởi ...

Bài 3: Bầu Khí Phụng Vụ

Bài 3: Bầu Khí Phụng Vụ

Friday, May 25, 2012 15:19

Bài 3 :   BẦU KHÍ PHỤNG VỤ   “Con người, một thụ tạo vừa có thân xác vừa thiêng liêng, diễn tả và tiếp nhận các thực tại thiêng liêng qua dấu chỉ và biểu tượng vật chất. Con người có tính xã hội, nên ...

Bài 2: Lịch Sử Phụng Vụ

Bài 2: Lịch Sử Phụng Vụ

Friday, May 25, 2012 15:09

Bài 2 : LỊCH SỬ PHỤNG VỤ   “Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Phụng vụ của Hội Thánh như ...