‘Kinh Thánh’ News

Năm 2013: 10 câu Thánh Kinh được đọc nhiều nhất

Năm 2013: 10 câu Thánh Kinh được đọc nhiều nhất

Friday, January 3, 2014 6:06

Ứng dụng YouVersion Bible app vừa công bố bản phân tích cuối năm 2013 của họ. Bản phân tích này cho thấy cách những người dùng ứng dụng này “cư xử” với Thánh Kinh trong năm qua ra sao: họ đã chia sẻ tất cả 68 triệu câu ...

Linh mục Giuse Phan Tấn Thành O.P: Kinh Thánh và Luân Lý

Linh mục Giuse Phan Tấn Thành O.P: Kinh Thánh và Luân Lý

Tuesday, September 3, 2013 14:39

Lm Giuse Phan Tấn Thành O.P. “Kinh Thánh và luân lý” là tựa đề của một văn kiện của ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh, được xuất bản năm 2008. Sau khi trình bày lịch sử vấn đề (Nhập đề), ...

Đọc Kinh Thánh, một "bài tập thiêng liêng"

Đọc Kinh Thánh, một “bài tập thiêng liêng”

Tuesday, May 1, 2012 9:50

Đọc Kinh Thánh, một “bài tập thiêng liêng” (1) Để biết đọc Kinh Thánh, cần có những điều kiện nào? Phải đi đến trường để học; không phải là trường ...

Áo Thánh Chúa Giêsu và các cuộc hành hương vĩ đại

Áo Thánh Chúa Giêsu và các cuộc hành hương vĩ đại

Saturday, April 7, 2012 12:36

Áo Thánh Chúa Giêsu và các cuộc hành hương vĩ đại Lm. Nguyễn Hữu Thy   Trong bản Phúc Âm thứ bốn, thánh sử Gioan đã ...

Phương pháp đọc Kinh Thánh: Cấu trúc một đoạn văn

Phương pháp đọc Kinh Thánh: Cấu trúc một đoạn văn

Wednesday, March 21, 2012 10:45

Phương pháp đọc Kinh Thánh : Cấu trúc một đoạn văn Phương pháp xác định cấu trúc một đoạn văn. Như đã trình bày trong bài viết: “Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi”, hai phương pháp ...

Tìm hiểu "cấu trúc", "nhân vật", "thời gian" và "không gian" trong Ga 13,1-32

Tìm hiểu “cấu trúc”, “nhân vật”, “thời gian” và “không gian” trong Ga 13,1-32

Wednesday, March 21, 2012 8:04

Tìm hiểu “cấu trúc”, “nhân vật”, “thời gian” và “không gian” trong Ga 13,1-32: Giờ đã đến, Giờ yêu thương đến cùng, rửa chân và Giu-đa nộp Thầy Chúng ta tìm hiểu cấu trúc, nhân vật, thời gian và không gian ...

Sách Kinh Thánh viết tay 1.500 năm tuổi được tìm thấy ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Sách Kinh Thánh viết tay 1.500 năm tuổi được tìm thấy ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Tuesday, February 28, 2012 14:46

Sách Kinh Thánh viết tay 1.500 năm tuổi được tìm thấy ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ Một cuốn sách Kinh Thánh ...

Chay tịnh hay trai tịnh

Chay tịnh hay trai tịnh

Sunday, February 26, 2012 9:55

Chay tịnh hay trai tịnh Lm.Stêphanô Huỳnh Trụ 1. Có người hỏi tôi tại sao có người nói “trai tịnh”, có người lại nói là “chay tịnh”. ...

Nhật Bản: Kinh Thánh "sóng thần" giúp người Nhật hiểu rõ thảm kịch.

Nhật Bản: Kinh Thánh “sóng thần” giúp người Nhật hiểu rõ thảm kịch.

Tuesday, January 24, 2012 17:12

Nhật: Kinh Thánh ''sóng thần'' giúp người Nhật hiểu rõ thảm kịch Nhờ sách Kinh Thánh, người Nhật tìm ra được câu trả lời cho đau ...

Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh

Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh

Tuesday, November 1, 2011 16:03

Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh   Điều răn mới trong Tin Mừng Gio-an cho thấy sự nối kết và đứt đoạn giữa Cựu Ước và Tân Ước. Bài viết trình bày sơ lược về ba điều răn yêu ...