‘Kinh Bản’ News

Thơ: Tóm lược cuộc đời Chúa Kitô

Thơ: Tóm lược cuộc đời Chúa Kitô

Thursday, November 15, 2012 16:18

TÓM LƯỢC CUỘC ĐỜI CHÚA KITÔ Trước đây đã hai mươi thế kỷ Thiên Chúa sai một vị sứ thần Tới Na-da-rét một thành Vào nhà Trinh nữ hiền lành nết na. Là Đức Maria đầy phúc Để báo tin Bà được thụ thai Và sinh ...

Kinh Ca nhiệm tích

Kinh Ca nhiệm tích

Thursday, November 15, 2012 10:11

CA NHIỆM TÍCH Chúa Giêsu lập bảy Nhiệm Tích Chỉ và sinh ơn ích thiêng liêng Tẩy trừ tha thứ tội khiên Ban ơn thêm sức siêu nhiên dồi dào. Phép Rửa Tội Phép Rửa Tội tha tội Nguyên Tổ Và tội riêng từ có ...