‘SN Hằng Ngày’ News

Mùa Chay Thánh và lễ hội hóa trang

Mùa Chay Thánh và lễ hội hóa trang

Tuesday, February 20, 2018 8:41

MÙA CHAY THÁNH VÀ LỄ HỘI HÓA TRANG I- Thiên Chúa mạc khải cho Tiên Tri Isaya (58, 1-12) về cách ăn chay làm đẹp lòng Ngài: ''Giương cổ lên mà kêu, đừng hãm giọng, hãy gióng tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta biết các sự ngỗ nghịch của ...

Ý nghĩa hai chứ "con người" trong Kinh Thánh

Ý nghĩa hai chứ “con người” trong Kinh Thánh

Tuesday, February 20, 2018 8:34

Ý NGHĨA HAI CHỮ ''CON NGƯỜI'' TRONG KINH THÁNH Người viết: Đaminh Phan văn Phước Trong bài này, dựa vào Kinh Thánh và tài liệu của Đức Nguyên Giáo Hoàng, tôi xin viết về ý nghĩa của thành ngữ ''Con người'': Le Fils de l'homme; The Son of man'', chứ không đi ...

Đừng dẹp hang đá và cây thông Giáng Sinh! Mùa Giáng Sinh vẫn còn!

Đừng dẹp hang đá và cây thông Giáng Sinh! Mùa Giáng Sinh vẫn còn!

Thursday, January 4, 2018 10:32

Mùa phụng vụ Giáng Sinh kéo dài từ 25/12 qua đến tháng 1. Đang tồn tại một nhầm lẫn phổ biến ở đây. Trong xã hội thế tục, nhất là ở phương Tây, thời gian mừng Giáng Sinh kéo dài từ ...

Thơ: ''CÔNG NGUYÊN'' CHO ĐỜI

Thơ: ”CÔNG NGUYÊN” CHO ĐỜI

Saturday, December 16, 2017 14:43

Trần gian chào đón No-en: Chúa-Trời-Cứu-Thế (1) nghèo hèn hơn ta! ''Vinh Danh Chúa cõi trời xa! Bình an dưới thế ai là thiện nhân!'' Đó là lời của Thiên Thần Đồng ca, chúc tụng Hồng Ân cho đời! Hài Nhi được ...

Thơ: Mùa Vọng Giáng Sinh

Thơ: Mùa Vọng Giáng Sinh

Monday, December 11, 2017 9:22

MÙA VỌNG GIÁNG SINH Ngọn đèn nến sáng lung linh bốn Tuần Mùa Vọng ''Giáng Sinh Cứu Đời''! Thánh Ca trầm bổng là lời xin ''Mưa Cứu Chuộc'' cho đời lầm than thoát xiềng xích của Satan để Hồng Ân xuống chứa chan cõi lòng! Như nai tìm đến suối trong, đoàn con chờ Chúa nhủ lòng xót ...

Nhận xét về cách dịch chữ ANGARIANT trong Marcô 15,21

Nhận xét về cách dịch chữ ANGARIANT trong Marcô 15,21

Tuesday, November 14, 2017 8:58

Có người dịch chữ Hylạp ''ἀγγαρεύουσιν'' (angareuousin) và chữ Latinh ''angariant'' trong tiểu đoạn (verset) ở Marcô 15,21 ra nghĩa nầy: ''nhờ'' hay ''được nhờ''! Vậy, tôi xin chân thành nhận xét: 1- Chữ Hylạp ''ἀγγαρεύουσιν'' (angareuousin) là động từ thuộc ngôi thứ ba, số nhiều, ở thì hiện tại!!! 2- Chữ Latinh ...

Lời Chúa dạy cầu nguyện: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ"

Lời Chúa dạy cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”

Wednesday, November 1, 2017 16:25

Anh ''dự tòng'' nọ cho biết có Link của Giáo Phận Vĩnh Long như sau: Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12-2017 Anh ấy sao nguyên văn nội dung vừa nêu, có phần nầy: ''Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực, thay vì ...