‘SN Chúa Nhật’ News

Các bài suy niệm: Lễ Mồng 2 Tết.

Các bài suy niệm: Lễ Mồng 2 Tết.

Friday, February 16, 2018 22:11

Mục lục: 1 - Sống chữ hiếu - Jos Tạ Duy Tuyền. 2 - Kính nhớ Tổ Tiên - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí. 3 - Uống nước nhớ nguồn - Trầm Thiên Thu   SỐNG CHỮ HIẾU Lm.Jos Tạ Duy Tuyền              Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. ...

Hiếu Thảo Với Ông Bà Cha Mẹ

Hiếu Thảo Với Ông Bà Cha Mẹ

Friday, February 16, 2018 21:51

HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ LỜI CHÚA: Chúa phán: “Thiên Chúa đã dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: Những ...

Suy niệm lễ Mồng Hai Tết: Đáp nghĩa đền ơn

Suy niệm lễ Mồng Hai Tết: Đáp nghĩa đền ơn

Friday, February 16, 2018 21:38

Đáp Nghĩa Đền Ơn SUY NIỆM LỄ MỒNG HAI TẾT (Mt 15,1-6) Ngày Tết chúng ta sắm mặc, sửa ăn, ngày đầu năm chúng ta đi chúc tết nhau, con cháu tết ông bà cha mẹ, người dưới chúc tết người trên, ...

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh: Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi muôn dân

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh: Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi muôn dân

Wednesday, January 31, 2018 22:42

Chúa Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân SUY NIỆM LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (Lc 1, 21-28) Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta ...

Các bài suy niệm Chúa Nhật 4 thường niên năm B.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 4 thường niên năm B.

Saturday, January 27, 2018 16:46

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 MỤC LỤC 1. Ma quỷ  2. Các Bạn Có Tin Ma Quỷ Không? – Guy Morin.  3. Đấng Thánh Của Thiên Chúa – ...

Chúa Nhật 4 thường niên năm B: Chỉ phụng sự một mình Chúa.

Chúa Nhật 4 thường niên năm B: Chỉ phụng sự một mình Chúa.

Saturday, January 27, 2018 16:25

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN IV THƯỜNG NIÊN B Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 CHỈ PHỤNG SỰ MỘT MÌNH CHÚA I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 1,21-28. (21) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường ...

Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B: Lời quyền năng cứu độ

Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B: Lời quyền năng cứu độ

Saturday, January 27, 2018 16:23

LỜI QUYỀN NĂNG CỨU ĐỘ Suy niệm Chúa nhật IV - Năm B (Mc 1, 21-28) Hoán cải và tin theo Chúa Giêsu vì Nước Trời gần đến là lời mời gọi của Đấng Thiên sai (x. Mc 1, 14-20)...

Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 thường niên năm B.

Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 thường niên năm B.

Saturday, January 20, 2018 15:34

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20 MỤC LỤC Nhóm mười hai ...

Chúa nhật 3 thường niên năm B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Chúa nhật 3 thường niên năm B: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Saturday, January 20, 2018 15:13

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 3 THƯỜNG NIÊN B Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20 SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 1,14-20 (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê ...

Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 thường niêm B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 thường niêm B

Saturday, January 13, 2018 16:57

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 MỤC LỤC Ơn gọi Gặp ...