‘Lịch sử Giáo Phận’ News

Lược sử giáo phận Bắc Ninh

Lược sử giáo phận Bắc Ninh

Friday, September 26, 2014 17:30

Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt SJ  I.BỐI CẢNH  Bối cảnh địa lý Giáo phận Bắc Ninh hiện nay có diện tích 24.600 km2, phía bắc giáp giáo phận Lạng Sơn, phía nam giáp giáo phận Hà Nội, phía đông giáp giáo phận Hải Phòng, phía tây giáp giáo phận Hưng ...

Lược sử giáo phận Bắc Ninh

Lược sử giáo phận Bắc Ninh

Sunday, October 23, 2011 7:52

LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN BẮC NINH 29.5.2008               Cách đây đúng 125 năm, ngày 29.5.1883, Tòa Thánh cho thành lập giáo phận Bắc Ninh. Hôm nay, trong ngày lễ ...

Giáo phận Bắc Ninh: Một chặng đường dài

Giáo phận Bắc Ninh: Một chặng đường dài

Sunday, October 23, 2011 7:38

Giáo phận Bắc Ninh: Một Chặng Đường   Bắc Ninh  là cái nôi xứ Kinh Bắc xưa. Nơi non xanh, nước biếc, thế đất ...