‘Hạt Đông Bắc’ News

Giáo hạt Bắc Giang

Tuesday, May 29, 2012 23:17

Giáo hạt Bắc Giang Nhắc đến Bắc Giang là người ta nhắc đến vải thiều, nhắc đến dòng sông Thương, sông Lục Nam và sông Cầu vẫn êm đềm chảy theo năm tháng để gặp nhau nơi Lục Đầu Giang. Người ta còn không quên ...