‘Các GM’ News

Danh sách 105 Giám Mục người Việt Nam tại Việt Nam

Danh sách 105 Giám Mục người Việt Nam tại Việt Nam

Thursday, May 2, 2013 21:05

DANH SÁCH 105 GIÁM MỤC NGƯỜI VIỆT TẠI VIỆT NAM  Danh sách các Giám mục dưới đây được sắp xếp theo thứ tự năm chịu chức giám mục: Stt Tên thánh, tên gọi...

Các Giám Mục giáo phận Bắc Ninh

Các Giám Mục giáo phận Bắc Ninh

Wednesday, May 23, 2012 15:07

CÁC GIÁM MỤC CỦA GIÁO PHẬN BẮC NINH   Năm 1659: Toà Thánh thành lập 2 giáo phận đầu tiên ...

Lời tâm sự của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến: Tạm biệt Bắc Ninh

Lời tâm sự của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến: Tạm biệt Bắc Ninh

Wednesday, May 23, 2012 14:46

Lời tâm sự của Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến Tạm Biệt Bắc Ninh...

Tóm lược tiểu sử ĐC Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Tóm lược tiểu sử ĐC Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Wednesday, May 23, 2012 14:26

Tóm lược tiểu sử Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến THỜI NIÊN THIẾU Ngược dòng thời gian Cậu bé Giu-se Nguyễn Quang Tuyến cất tiếng khóc chào đời ngày ...

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

Wednesday, May 23, 2012 14:10

KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC BẮC NINH COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT LTS: Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, 7-10-2008, Lễ Tấn phong Giám mục cho Đức tân Giám mục Cosma Hoàng Văn ...