‘Hội Giuse’ News

Đề tài hội Giuse tháng 10-2014

Đề tài hội Giuse tháng 10-2014

Saturday, September 27, 2014 14:45

    Tháng này xin lưu ý: - 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. - 04/10: Thánh Phanxicô Assisi. - 07/10: Đức Mẹ Mân Côi, Bảo Trợ Giáo Phận và H Mân Côi GP. - 18/10: Thánh Luca.   Xin chúc mừng Bổn mạng anh em Hội Giuse mang Thánh Hiệu: Luca..   Khai mạc như thường lệ.   I – ĐỌC ...

Đề tài Hội Thánh Giuse tháng 10-2013

Đề tài Hội Thánh Giuse tháng 10-2013

Tuesday, September 24, 2013 6:46

Tháng 10/2013: - Kính T. Têrêxa Hài Đồng Giêsu (1.10) – Đức Mẹ Mân Côi (6.10)- Chủ Nhật Truyền Giáo (CN XXIX-20.10). - Xin Anh em Giuse tạo điều kiện thuận lợi để chị em Mân Côi tham dự lễ Bổn Mạng tại TGM Bắc Ninh – Cũng xin ...

Đề tài Hội Thánh Giuse: Tháng 07 - 2013

Đề tài Hội Thánh Giuse: Tháng 07 – 2013

Wednesday, June 26, 2013 10:15

Tháng 7: -Kính T.Gioakim và T. Anna song thân Đ. Maria (26.7)                  - Chúc mừng lễ Bổn Mạng anh em có tên thánh Gioakim.              Khai mạc như thường lệ.   I – ĐỌC TIN MỪNG  Mời anh em đọc Phúc âm  Mt 9,32-38 Suy Niệm Dân số châu Á chúng ta chiếm 1/3 ...

Trưởng Gia 06: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trưởng Gia 06: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Monday, May 27, 2013 8:47

TRƯỞNG  GIA  Tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (9.6) – Kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (2.6) - Kính Sinh Nhật T. Gioan Tẩy Giả (24.6) – Kính T. Phêrô và T. Phaolô Tông Đồ (29.6)   Khai mạc như thường lệ. I –  ĐỌC TIN MỪNG  Mời anh em ...