‘Uỷ Ban Giáo Dân’ News

Mỗi ngày có thêm 34 ngàn người Công Giáo

Mỗi ngày có thêm 34 ngàn người Công Giáo

Thursday, November 24, 2011 10:20

Mỗi ngày có thêm 34 ngàn người Công giáo Cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Rờ Kơi - giáo phận Kon Tum - Việt Nam WHĐ (23.11.2011) ...

Trên mức báo động đỏ

Trên mức báo động đỏ

Friday, November 18, 2011 2:25

Trên mức báo động đỏ     Blog WGPSG -- Trên Google.com, nhập một vài từ “học sinh đâm nhau”, và click chuột một cái là hằng hà sa số những tin tức về bạo lực học đường ...