‘Ủy Ban thánh nhạc’ News

Khai giảng khoá huấn luyện Mục Vụ Thánh Nhạc

Khai giảng khoá huấn luyện Mục Vụ Thánh Nhạc

Tuesday, July 31, 2012 10:41

Khai giảng khóa huấn luyện  Mục Vụ Thánh Nhạc Bắc Ninh: vào lúc 9g00 sáng ngày 30/7/2012, Trung tâm mục vụ Bắc ninh  khai giảng khóa huấn luyện Mục vụ thánh nhạc. Đến tham ...