‘Linh mục tại Hoa Kỳ’ News

Danh sách linh mục gốc giáo phận Bắc Ninh tại Hoa Kỳ

Thursday, November 24, 2011 14:10

Họ và Tên Địa Chỉ & Điện Thoại 1 . Peter Chu Ngọc Thành 2407 ...

Danh sách linh mục gốc giáo phận Bắc Ninh tại Hoa Kỳ 2005 – 2006

Friday, October 28, 2011 15:26

DANH SÁCH LINH MỤC GỐC GIÁO PHẬN BẮC NINH tại Hoa Kỳ 2005 - 2006   Xếp thứ tự theo năm thụ phong Linh Mục     Họ và Tên...