‘Linh mục Miền Bắc’ News

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh cập nhật 05/2015

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh cập nhật 05/2015

Tuesday, May 19, 2015 0:03

                    (Cập nhật tháng 05/2015)   STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN Địa chỉ liên lạc 1          Đc Cosma Hoàng Văn ĐẠT Tòa giám mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, ...

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh (cập nhật tháng 06/2012)

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh (cập nhật tháng 06/2012)

Sunday, June 10, 2012 11:27

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH                            (Cập nhật tháng 06/2012) STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN SINH Địa chỉ liên lạc thư tín 1        Đc Cosma Hoàng Văn ĐẠT...

Danh sách Linh Mục giáo phận Bắc Ninh (Cập nhật 04/2012)

Danh sách Linh Mục giáo phận Bắc Ninh (Cập nhật 04/2012)

Wednesday, April 11, 2012 14:45

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH                            (Cập nhật tháng 04/2012) STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN SINH Địa chỉ liên lạc thư tín 1        Đc Cosma Hoàng Văn ĐẠT 17.06.1948 Tòa giám mục Bắc Ninh, tp ...

Danh sách các Linh Mục Giáo Phận Bắc Ninh - Miền Bắc (Cập nhật 04.2012)

Danh sách các Linh Mục Giáo Phận Bắc Ninh – Miền Bắc (Cập nhật 04.2012)

Monday, April 2, 2012 22:54

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH (Cập nhật tháng 04/2012) STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN SINH Địa chỉ liên lạc thư tín...

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh

Danh sách linh mục giáo phận Bắc Ninh

Thursday, November 24, 2011 10:41

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH, 06/ 2011 ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT SJ SỐ TT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN...