‘Dòng Phaolô’ News

Gx Ngọc Lâm: Quý Dì Dòng Thánh Phalô Tuyên Lại Lời Khấn

Gx Ngọc Lâm: Quý Dì Dòng Thánh Phalô Tuyên Lại Lời Khấn

Tuesday, February 5, 2013 23:22

Gx Ngọc Lâm: Lễ Đức Maria Dâng Chúa Trong Đền Thánh Thánh Lễ Tuyên Lại Lời Khấn Của Quý Dì Dòng Thánh Phaolô Ngọc Lâm (2/2/2013): Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ “Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh”. Ngày lễ hôm ...

Ngày tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Phaolô thành Chartres tỉnh dòng Mỹ Tho

Ngày tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Phaolô thành Chartres tỉnh dòng Mỹ Tho

Monday, July 23, 2012 13:22

Ngày tìm hiểu ơn gọi Dòng thánh Phaolô thành Chartres tỉnh dòng Mỹ Tho Bảo Lộc TỈNH DÒNG MỸ THO - “Người trẻ ...