‘Dòng Mến Thánh Giá’ News

Khoá tập huấn diễn nguyện Giáng Sinh.

Khoá tập huấn diễn nguyện Giáng Sinh.

Sunday, November 27, 2011 15:47

Khóa tập huấn diễn nguyện Giáng sinh Bắc Ninh: Để tạo điều kiện cho các xứ họ trong Giáo phận chuẩn bị đêm diễn nguyện Giáng sinh 2011được  sốt sáng và  ý nghĩa hơn, Trung tâm mục vụ Bắc ninh đã mở lớp tập ...