‘Dòng Đaminh nam’ News

Sứ Vụ Đa-Minh Trên Quê Hương Quan Họ

Sứ Vụ Đa-Minh Trên Quê Hương Quan Họ

Saturday, April 14, 2012 11:13

Sứ Vụ Đa Minh Trên Quê Hương Quan Họ VIẾT NHÂN CHUYẾN THĂM MỤC VỤ TUẦN THÁNH 2012 CỦA CHA ĐẠI DIỆN GIÁM TỈNH TẠI BẮC NINH Domingo. ...