Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong mừng lễ Tạ Ơn
Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong mừng lễ Tạ Ơn
Monday, January 1, 2018, 21:19
Số lần đọc:0 views và có 0 Comments so far.

Từ Phong ngày 01/01/2018: Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Bảo Trợ Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong; Mừng 10 năm thánh hiến nhà thờ; mừng 10 năm linh mục của 08 Cha; khánh thành phần thô Nhà Tình Thương Martino; Mừng Năm mới với Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, có Cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Quý Cha trong và ngoài giáo phận, có 08 Thầy Phó Tế mới chịu chức ngày 29/12/2018, đặc biệt có 05 cha mừng kỷ niệm 10 năm linh mục, Quý nam nữ tu sỹ, Quý Ân Nhân xa gần, đặc biệt là Quý Ân nhân từ Miền Nam

Nếu đem 10 năm so với tuổi của trái đất thì nó chẳng là gì, nhưng 10 năm so với một đời người cũng không phải là ngắn, đặc biệt 10 năm thiên chức linh mục thì không còn là bình thường nếu không muốn nói là quý giá. Thánh Tôma Aquinô nói, “Không có hy sinh nào giải cứu các linh hồn Luyện ngục bằng hy sinh của Thánh lễ Misa”. Như vậy 10 năm Linh Mục của 08 Cha đây đã cử hành biết bao thánh lễ, biết bao nhiêu ơn lành của Chúa đã tuôn đổ xuống trên thế giới, trên các linh hồn.

Nếu đem 10 năm so với lịch sử thì kể là ngắn, nhưng 10 năm Hồng ân với Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong quả rất trân trọng, rất đặc biệt, rất đáng kính. Bởi vì trong suốt 10 năm qua có biết bao nhiêu tâm hồn đã đón nhận được Hồng Ân Chúa, biết bao nhiêu gia đình đã tìm lại được bình an, hạnh phúc đời này và đời sau ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Từ Phong.

Cây có cội mới nảy cành, xanh lá, Nước có nguồn mới bể rộng , sông sâu...

Cùng hiệp dâng thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Bảo Trợ Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong; Mừng 10 năm thánh hiến nhà thờ; mừng 10 năm linh mục của 08 Cha; khánh thành phần thô Nhà Tình Thương Martino; Mừng Năm mới với Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, có Cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Quý Cha trong và ngoài giáo phận, có 08 Thầy Phó Tế mới chịu chức ngày 29/12/2018, đặc biệt có 05 cha mừng kỷ niệm 10 năm linh mục, Quý nam nữ tu sỹ, Quý Ân Nhân xa gần, đặc biệt là Quý Ân nhân từ Miền Nam cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha lược lại lịch sử hình thành Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong. Ngài cũng cho thấy vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Ngài nhắc nhở những cám dỗ cần tránh trong thế giới đề cao vật chất, tha hóa nền luân lý ngày nay và Ngài khuyến khích mỗi người hãy học gương Đức Maria trong suy gẫm Lời Chúa cũng như thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày.

Cuối thánh lễ Cha giám đốc trung tâm Fx.Nguyễn Đức Đại đã thay mặt cho mọi người cảm ơn cũng như chúc mừng Năm Mới Đức Cha, Quý Cha, Quý ân thân nhân, quý khách, đặc biệt là chúc mừng 05 Cha mừng kỷ niệm 10 năm linh mục những bó hoa tươi thắm thay cho lời muốn nói.

Ngày tạ ơn của Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong khép lại với bữa cơm thân mật trong bầu khí vui mừng đón chào Năm Mới. Tin tưởng có Chúa, có Mẹ Maria đồng hành mỗi người vững bước tiến vào hành trình năm Mậu Tuất trong niềm tin yêu hy vọng.

Hình ảnh thánh lễ mừng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Bảo Trợ Trung Tâm

BTT Tuphong