Cuộc sống muôn mầu »

Nhớ Xuân Bên Mạ

Tuesday, February 20, 2018 8:06
Nhớ Xuân Bên Mạ

Từ ngày mất Cha, nhớ Cha, nhìn Mạ, càng nhớ Cha, con càng thương Mạ nhiều hơn bởi vì chữ HIẾU đối với Cha giờ chừ có nghĩa là ''tất cả dành cho Mạ'' để ...